Gipuzkoa
07ko Hauteskundeak
Udal Hauteskundeak
Gipuzkoa Gipuzkoa
Donostia / San Sebastián Donostia / San Sebastián
15.000 biztanletik gorako udalerriak 15.000 biztanletik gorako udalerriak
Udalerriak Udalerriak
Zerrendak Zerrendak
Batzar Nagusia Batzar Nagusia
   
Araba Bizkaia
Donostialdea Bidasoa Oiartzun Oria Deba Urola